Is smart factory the most suitable solution for F&B businesses in the fast-changing and fiercely competitive market?
5 big problems of F&B business in the digital age
   
2020 is a "general test" for all businesses to challenge whether their operation and production are flexible and stable enough to enter a new era or not. The world's leading strategists like Accenture and Mckinsey are no longer discussing “the new normal” context but “the next normal” context.
    
   
The above transformation is a long journey with technology as the key element for efficiency and productivity.
   
However, digital transformation is a universal category, requiring businesses to prioritize urgent issues. Schneider Electric, the leader in the digital transformation of energy management and automation, thinks the F&B industry should focus on five priorities:

Sustainability and Energy Efficiency: Reduce your carbon and water footprints with improved process, utilities, and supply chain efficiency.

Operational Excellence: Remove inefficiencies and help teams manage growing process complexity while strengthening the link between sustainability and cost-efficiency.

Total Cost of Ownership: Reduce CAPEX needs as you prolong the life of existing assets and reduce overall costs with streamlined operations and reduced energy waste.

Delivering the Brand Promise: Meet customers’ rising demands for quality and sustainability with the right products at the right time.

Food Safety and Consumer Information: Protect consumers and shareholder value with fewer risks linked to food safety and greater business transparency.

   

   

Smart factory – the optimal choice for F&B businesses

A deeper understanding of the smart factory’s concept will answer the beginning question. According to Deloitte Insights, the smart factory represents a leap forward from more traditional automation to a fully connected and flexible system—one that can use a constant stream of data from connected operations and production systems. The smart factory is an open concept that can integrate a lot of new technology solutions, platforms, and tools to serve the ultimate purpose of optimizing/improving operation and production.
  
        
For businesses to build and turn into smart factories, Schneider Electric has offered EcoStruxure™ architecture with a comprehensive suite of solutions including Smart Manufacturing, Smart Facilities, Smart Food Safety, Smart Supply Chain.
In particular, Schneider's Smart Manufacturing solutions includes many impressive segments such as HMI and Data Integration (A complete automation solution that can deliver 40% efficiency gains in the face of changing business and market demands); Ethernet Base Process Automation (Innovative process control platform and device integration for better performance, transparency, and flexibility); Smart Machines & Robotics; Industrial Information Management; Manufacturing Operation Management; Assets Management; Simulation & Augmented Reality; Machines & Process of the Future.
Besides, with Smart Facilities solutions, Schneider Electric can meet the needs of F&B businesses with a full portfolio of solutions like Sustainability & Energy Management; Power Safety & Availability; Power Quality & Efficiency; Renewable Energies & Microgrid; Efficient Utilities; IT Infrastructure Management, and Smart Building.
  
The world-famous dairy business – Fonterra is a successful example of Schneider Electric. Fonterra runs a local New Zealand operation with an international reach. They have to consider many factors and deal with natural interruptions when trying to achieve production consistency. At the same time, Fonterra needed a partner with the vision to use industrial efficiency as a means to be environmentally friendly and create sustainable business practices for their future. With EcoStruxture, Fonterra has applied a total solution with lifecycle management, SCADA software, drives, motor control, MV, LV distribution, lighting control, C-Bus, UPS, wiring accessories. Hence, Fonterra has achieved stability in production. Also, as an outstanding success, Fonterra has expanded their infrastructure and built a much larger milk processing site. Its milk blower named Darfield 2 can consume between 4.2 and 4.4 million liters a day and produce over 30 tons of whole milk powder every hour.
    
To learn more about Schneider Electric's smart factory solutions for F&B businesses, please visit:

——————————  ———————-
Trước tốc độ thay đổi và cạnh tranh khốc liệt của thị trường, nhà máy thông minh có phải là câu trả lời phù hợp nhất cho các doanh nghiệp thực phẩm và giải khát (F&B) trong bối cảnh hiện tại?
5 bài toán lớn của doanh nghiệp F&B trong kỷ nguyên số
  
2020 là một "kỳ kiểm tra tổng quát" dành cho mọi doanh nghiệp, để thử thách xem bộ máy vận hành, sản xuất có đủ linh hoạt, ổn định để bước vào một thời kỳ mới hay không. Những chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới như Accenture, Mckinsey cũng không còn thảo luận về "trạng thái bình thường mới", thay vào đó là "trạng thái bình thường tiếp theo".

Tuy nhiên, chuyển đổi số là một phạm trù phổ quát, đòi hỏi doanh nghiệp ưu tiên những vấn đề cấp thiết. Schneider Electric – chuyên gia toàn cầu trong việc cung cấp các giải pháp số cho quản lý năng lượng và tự động hóa doanh nghiệp cho rằng ngành F&B cần tập trung vào 5 ưu tiên:

Phát triển bền vững và hiệu quả thông qua giảm lượng phát thải khí các-bon và nước bằng các quy trình mới, các công ty điện và hiệu quả sử dụng năng lượng của chuỗi cung ứng.

Chiến lược vận hành tối ưu (Vận hành xuất sắc) loại bỏ yếu kém tồn tại, giúp đội ngũ quản lý sự phức tạp ngày càng tăng trong quy trình, tăng cường tính liên kết giữa phát triển bền vững và hiệu quả chi phí.

Tối ưu chi phí thông qua việc giảm nhu cầu CAPEX (chi phí đầu tư) khi kéo dài tuổi thọ tài sản hiện hữu, giảm chi phí tổng thể bằng cách tổ chức hoạt động đơn giản hóa và giảm lãng phí năng lượng.

Thực hiện cam kết thương hiệu bằng cách đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng về chất lượng và phát triển bền vững với các sản phẩm phù hợp.

Thông tin người tiêu dùng và an toàn thực phẩm khi ưu tiên bảo vệ giá trị của người tiêu dùng và cổ đông với ít rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm và sự minh bạch hơn của doanh nghiệp.

  
Nhà máy thông minh – lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp F&B
Để trả lời được câu hỏi ở đầu bài, chúng ta cần hiểu sâu hơn về khái niệm nhà máy thông minh (smart factory). Theo Deloitte Insights, nhà máy thông minh là sự tiến hóa vượt bậc từ hệ thống sản xuất tự động hóa truyền thống sang hệ thống sản xuất được kết nối linh hoạt có thể kết nối và xử lí dữ liệu liên tục từ hoạt động sản xuất và kinh doanh. Về cơ bản nhà máy thông minh là một khái niệm mở, có thể tích hợp rất nhiều các giải pháp, nền tảng, công cụ công nghệ mới vào sâu bên trong để phục vụ mục đích cuối cùng là tối ưu vận hành, nâng cao năng lực sản xuất.

Để các doanh nghiệp chuyển đổi và xây dựng nhà máy thông minh, Schneider Electric đã nghiên cứu và triển khai kiến trúc EcoStruxure với bộ giải pháp toàn diện bao gồm: Sản xuất thông minh, hạ tầng thông minh, an toàn thực phẩm thông minh, hệ thống phân phối thông minh.

Trong đó, chuỗi giải pháp sản xuất thông minh của Schneider gồm nhiều các phân mảng ấn tượng như Tích hợp HMI và Dữ liệu (Giải pháp tự động hóa hoàn chỉnh có thể mang đến 40% hiệu quả sử dụng năng lượng khi đối mặt với nhu cầu thay đổi về kinh doanh và thị trường dựa trên Nền tảng Hệ thống Wonderware), Tự động hóa Quy trình dựa trên Ethernet (Nền tảng điều khiển quy trình cải tiến và tích hợp thiết bị để nâng cao hiệu suất, độ minh bạch và độ linh hoạt), Smart Machines & Robot, Quản lý Thông tin Công nghiệp, Quản lý hoạt động sản xuất, Quản lý hiệu suất tài sản, Mô phỏng & Cải tiến Thực tế và Các máy móc & Quy trình tương lai. Ngoài ra, với chuỗi giải pháp hạ tầng thông minh, Schneider Electric đã phát triển nhiều phân mảng đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp F&B như Quản lý năng lượng & phát triển bền vững, Khả năng sẵn sàng & an toàn nguồn điện, Chất lượng Nguồn & Hiệu quả sử dụng năng lượng, Năng lượng tái tạo & Lưới điện siêu nhỏ và Tòa nhà thông minh.

Doanh nghiệp sữa nổi tiếng thế giới – Fonterra là một ví dụ thành công điển hình của Schneider Electric. Hoạt động ở New Zealand nhưng có phạm vi quốc tế, Fonterra phải cân nhắc nhiều yếu tố, giải quyết các sự cố làm gián đoạn hoạt động và duy trì sản lượng, chất lượng đồng nhất trên toàn chuỗi cung ứng. Hoạt động của Fonterra phải thân thiện với môi trường và tạo ra các phương pháp kinh doanh bền vững cho cộng đồng. Thông qua EcoStruxure xây dựng các gói sáng kiến tổng thể và quản lý vòng đời đồng thời cải tiến sâu các quy trình vận hành thông qua các dịch vụ, giải pháp như SCADA, tự động hóa, truyền động, điều khiển động cơ, phân phối MV, LV, điều khiển chiếu sáng, C-Bus, UPS, phụ kiện đi dây, Fonterra đã chuyển mình ấn tượng: Họ đạt được ổn định trong sản xuất và thành công xây dựng cơ sở chế biến sữa quy mô lớn – Darfield với công suất của máy bơm tăng áp có thể tiêu thụ từ 4,2 đến 4,4 triệu lít/ngày và sản xuất hơn 30 tấn bột sữa nguyên kem mỗi giờ.

https://genk.vn/nha-may-thong-minh-giai-phap-toi-uu-cho-nganh-thuc-pham-va-giai-khat-20201209162637199.chn
https://cafebiz.vn/nha-may-thong-minh-giai-phap-toi-uu-cho-nganh-thuc-pham-va-giai-khat-20201209173222342.chn

Pour une expérience optimale, veuillez tenir votre mobile à la verticale !

Đối tác Bạch kim

Đối tác cao cấp vàng

Đối tác vàng

Đối tác Bạc

Đối tác dịch vụ cao cấp