[HỘI THẢO TRÊN WEB] QUY TẮC BẢO MẬT DỮ LIỆU MỚI CỦA VIỆT NAM: GÓI GỌN & KẾ HOẠCH TUÂN THỦ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Sự kiện

[HỘI THẢO TRÊN WEB] QUY TẮC BẢO MẬT DỮ LIỆU MỚI CỦA VIỆT NAM: GÓI GỌN & KẾ HOẠCH TUÂN THỦ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Chi tiết sự kiện

Ngày

01 Biển 2023
Hết hạn!

Thời gian

2: 00 chiều - 4: 00 chiều

Mô tả sự kiện

In Resolution No. 13/NQ-CP issued on February 7, it is revealed that the content of the draft decree on Personal Data Protection has been approved and the draft itself is ready to be presented to the National Assembly Standing Committee for appraisal comments. This indicates that the issuance date of this Personal Data Protection Decree is not so far ahead.

On this occasion, EuroCham organizes the Webinar “Vietnam New Data Privacy Rules: Wrap-up

Địa điểm tổ chức sự kiện

Đơn vị tổ chức sự kiện

EuroCham Việt Nam

Tổ chức

EuroCham Việt Nam
Điện thoại
(+84 28) 3827 2715
Email
info@eurochamvn.org

Tags

Tags:

Đặt sự kiện

Bình luận đã bị đóng.

Đối tác Bạch kim

Đối tác cao cấp vàng

Đối tác vàng

Đối tác Bạc

Đối tác dịch vụ cao cấp