Thành viên

Lợi ích của thành viên

Mở rộng mạng lưới của bạn
Tăng khả năng hiển thị của bạn
Làm cho giọng nói của bạn được lắng nghe

Access our Online Membership Directory and create visibility for your company, products, and services among our 1,400+ members.

Tham gia các sự kiện hàng năm 80+ của chúng tôi, bao gồm các hoạt động kết nối, cập nhật quy định, các cuộc họp cấp cao, các chuyến đi thực tế và hơn thế nữa.

Tận hưởng giảm giá đáng kể cho các dịch vụ sự kiện của chúng tôi.

Tham gia vào các Ủy ban ngành của chúng tôi và tham gia vào các hoạt động vận động cụ thể cho lĩnh vực của bạn.

Làm cho tiếng nói của bạn được lắng nghe với những người ra quyết định.

Xây dựng nhận diện thương hiệu bằng cách tận dụng các công cụ truyền thông của chúng tôi và tiết kiệm lớn cho các dịch vụ tài trợ và quảng cáo có tác động cao của chúng tôi.

Được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế.

Tiếp cận thông tin chi tiết trong ngành về thị trường Việt Nam thông qua các ấn phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như Báo cáo FDI và Chỉ số môi trường kinh doanh hàng quý của chúng tôi.

Giảm giá trên toàn quốc với Thẻ thành viên của EuroCham. Và nếu doanh nghiệp của bạn quan tâm đến việc tăng khả năng hiển thị, hãy cân nhắc trở thành đối tác Giảm giá

Tư vấn IPR miễn phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ châu Âu.

Phát triển cùng EuroCham Việt Nam!
Hai lựa chọn thay thế để tham gia EuroCham:

Đăng ký thành viên kép

Tham gia với chúng tôi thông qua hiệp hội doanh nghiệp châu Âu quốc gia liên kết của bạn.

Bạn tự động nhận được tư cách thành viên kép miễn phí và tận hưởng các lợi ích từ cả hai Phòng!

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhóm của hiệp hội doanh nghiệp có liên quan.

Đơn đăng ký thành viên trực tiếp

Nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sau khi xem xét đơn đăng ký của bạn.

Membership Types

Doanh nghiệp lớn

Thành viên công ty thông thường

₫ 31.2M /year
Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thành viên công ty thông thường

₫ 15.4M /year
Doanh nghiệp lớn

Thành viên liên kết của công ty

₫ 31.2M /year
Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thành viên liên kết của công ty

₫ 15.4M /year
Cư trú tại Việt Nam

Bình thường
Thành viên cá nhân

*Chỉ áp dụng cho công dân châu Âu

₫ 8.25M /year
Người không cư trú tại Việt Nam

Liên kết
Thành viên cá nhân

*Chỉ áp dụng cho công dân châu Âu

₫ 8.25M /year

Any questions?

Get in touch. We’ll guide you through our benefits and registration process.
Phone: (84-28) 3827 2715 (Ext. 116) 

Emailcommunication@eurochamvn.org 

Are you a small and medium-sized enterprise (SME)  and want to contact us for specific questions?

EmailSMEsupport@eurochamvn.org

Pour une expérience optimale, veuillez tenir votre mobile à la verticale !

Doanh nghiệp lớn - Thành viên công ty thông thường

Quy mô công ty: Công ty đáp ứng 1 hoặc nhiều điều kiện sau:

 • Có hơn 500 nhân viên tại Việt Nam; hoặc
 • Hơn 1.000 nhân viên trên toàn cầu; hoặc
 • Có hoạt động tại hơn 5 quốc gia

Định nghĩa:

Công ty có sự hiện diện hợp pháp tại Việt Nam theo hình thức được pháp luật Việt Nam cho phép đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Được thành lập theo luật của bất kỳ quốc gia thành viên EU nào
 • Là công ty con thuộc sở hữu đa số của các công ty được thành lập theo luật của bất kỳ Quốc gia thành viên EU nào
 • Có quan hệ đáng kể với EU

Thông báo

 • Chỉ có 1 Đại diện được Đề cử cho mỗi Thành viên Công ty Thông thường được hưởng quyền biểu quyết
 • Một thành viên doanh nghiệp lớn (LE) có quyền đề cử 4 Người đại diện sẽ nhận được Thẻ thành viên
 • Văn phòng đại diện được đánh giá bởi cơ cấu công ty mẹ chứ không phải bởi quy mô riêng của họ tại Việt Nam

Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Thành viên công ty bình thường

Quy mô công ty: Chỉ áp dụng nếu không có phân loại Doanh nghiệp lớn nào được đáp ứng.

 

Định nghĩa:

Công ty có sự hiện diện hợp pháp tại Việt Nam theo hình thức được pháp luật Việt Nam cho phép đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Được thành lập theo luật của bất kỳ quốc gia thành viên EU nào
 • Là công ty con thuộc sở hữu đa số của các công ty được thành lập theo luật của bất kỳ Quốc gia thành viên EU nào
 • Có quan hệ đáng kể với EU

 

Thông báo

 • Chỉ có 1 Đại diện được Đề cử cho mỗi Thành viên Công ty Thông thường được hưởng quyền biểu quyết
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) được quyền đề cử 2 Người đại diện sẽ nhận Thẻ thành viên
 • Văn phòng đại diện được đánh giá bởi cơ cấu công ty mẹ chứ không phải bởi quy mô riêng của họ tại Việt Nam

Doanh nghiệp lớn - Thành viên liên kết công ty

Quy mô công ty: Công ty đáp ứng 1 hoặc nhiều điều kiện sau:

 • Có hơn 500 nhân viên tại Việt Nam; hoặc
 • Hơn 1.000 nhân viên trên toàn cầu; hoặc
 • Có hoạt động tại hơn 5 quốc gia


Định nghĩa:

Một công ty có vị thế tốt được thành lập theo pháp luật Việt Nam,

Hoặc

Một công ty không có sự hiện diện hợp pháp tại Việt Nam và đáp ứng bất kỳ điều kiện nào sau đây:

 • Được thành lập theo luật của bất kỳ quốc gia thành viên EU nào
 • Là công ty con thuộc sở hữu đa số của công ty được thành lập theo luật của bất kỳ Quốc gia thành viên EU nào
 • Có quan hệ đáng kể với EU


Thông báo

 • Không có quyền biểu quyết
 • Doanh nghiệp thành viên doanh nghiệp lớn (LE) có quyền đề cử 4 Người đại diện sẽ nhận Thẻ thành viên

Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Thành viên liên kết của công ty

Quy mô công ty: Chỉ áp dụng nếu không có phân loại Doanh nghiệp lớn nào được đáp ứng.

 

Định nghĩa:

Một công ty có vị thế tốt được thành lập theo pháp luật Việt Nam,

Hoặc

Một công ty không có sự hiện diện hợp pháp tại Việt Nam và đáp ứng bất kỳ điều kiện nào sau đây:

 • Được thành lập theo luật của bất kỳ quốc gia thành viên EU nào
 • Là công ty con thuộc sở hữu đa số của công ty được thành lập theo luật của bất kỳ Quốc gia thành viên EU nào
 • Có quan hệ đáng kể với EU

 

Thông báo

 • Không có quyền biểu quyết
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) được quyền đề cử 2 Người đại diện sẽ nhận Thẻ thành viên

Thành viên cá nhân bình thường

Cá nhân đó là

 • Quốc tịch của bất kỳ quốc gia thành viên EU nào và tích cực tham gia vào các hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư và / hoặc các hoạt động được phép khác tại Việt Nam nhưng không phải là thành viên của một tổ chức có thể trở thành Thành viên Công ty; 
 • Thường trú tại Việt Nam.

Thông báo:

Thành viên cá nhân bình thường được hưởng 1 quyền biểu quyết 

Thành viên cá nhân liên kết

Cá nhân đó là

 • Quốc tịch của bất kỳ quốc gia thành viên EU nào và tích cực tham gia vào các hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư và / hoặc các hoạt động được phép khác tại Việt Nam và / hoặc EU nhưng không phải là thành viên của một tổ chức có thể trở thành thành viên của Công ty; và
 • Không thường trú tại Việt Nam.

Thông báo:

Thành viên Cá nhân Liên kết không có quyền Biểu quyết

Thành viên cá nhân danh dự

 • Các cá nhân đã hoặc có khả năng đóng góp đặc biệt cho Phòng Thương mại Châu Âu
 • Những người được Ủy ban điều hành mời trở thành Thành viên danh dự của Phòng Thương mại Châu Âu.

Mỗi ứng viên muốn nộp đơn xin nhập học vào Phòng Thương mại Châu Âu với tư cách là Thành viên phải nộp đơn theo mẫu do Ủy ban Điều hành quy định đến địa chỉ văn phòng chính của Phòng Thương mại Châu Âu.

Các đơn đăng ký sẽ được Ủy ban Chấp hành xem xét tại Cuộc họp Ban Chấp hành tiếp theo sau khi nhận được đơn đăng ký đã hoàn thành hợp lệ và Ban Chấp hành sẽ thông báo ngay cho người nộp đơn cho dù người đó đã được bầu làm Thành viên hay chưa.

Việc bầu cử ứng cử viên làm Ủy viên sẽ có hiệu lực kể từ ngày đa số Ủy viên Ban Chấp hành tán thành đơn của ứng cử viên đó.

Đối tác Bạch kim

Đối tác cao cấp vàng

Đối tác vàng

Đối tác Bạc

Đối tác dịch vụ cao cấp