Đăng ký thành viên

Associate Corporate Member – Small & Medium Enterprise – Direct EuroCham

Thành viên: Associate Corporate Member - Small & Medium Enterprises - Direct EuroCham Thời hạn thành viên: Đây là thành viên 12 tháng Quyền lợi hội viên:
 1. This membership includes 2 member slot(s)
 2. 1 full page profile with 2 representatives
 3. Hồ sơ hiển thị trong Thư mục thành viên trực tuyến
 4. Khả năng hiển thị cho công ty, sản phẩm và dịch vụ của bạn đối với hơn 1.200 công ty
 5. Cơ hội mở rộng mạng lưới của bạn trong +80 sự kiện mỗi năm
 6. Discounted member prices and free-of-charge events For example: Year-end Christmas Party: 2 Free-of-charge tickets
 7. Giảm giá thành viên cho các dịch vụ quảng cáo với các công cụ truyền thông của EuroCham
 8. Đại diện: hành động vận động và thiết lập cuộc họp với chính quyền và Chính phủ
 9. Cơ hội tham gia vào các Ủy ban ngành của chúng tôi và trong các Đối tác Doanh nghiệp
 10. Giảm giá cho bạn và nhân viên của bạn với Thẻ EuroCham trên khắp Việt Nam
 11. Thousands of online followers, media coverage and extensive audience
 12. Free-of-charge IPR​ advice (only for European SME)

Please note that filling out an application doesn't automatically guarantee acceptance. Once we review your information, our membership team will get back to you shortly!

Quy mô công ty: Chỉ áp dụng nếu không có phân loại Doanh nghiệp lớn nào được đáp ứng and Thỏa bất kì trong các điều kiện sau:
 • Has less than 500 employees in Vietnam; or
 • Has less than 1,000 employees globally; or
 • Has operations in less than 5 countries
Địa điểm công ty: A company in good standing established under the laws of Vietnam, Hoặc A Company does not have legal presence in Vietnam theo hình thức được pháp luật Việt Nam cho phép thực hiện bất kì trong các điều kiện sau:
 • Được thành lập theo luật của bất kỳ quốc gia thành viên EU nào
 • Là công ty con thuộc sở hữu đa số của các công ty được thành lập theo luật của bất kỳ Quốc gia thành viên EU nào
 • Có quan hệ đáng kể với EU
Thông báo
 • Associate Corporate Member has no Voting right
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) được quyền đề cử 2 Người đại diện sẽ nhận Thẻ thành viên
 • Văn phòng đại diện được đánh giá bởi cơ cấu công ty mẹ chứ không phải bởi quy mô riêng của họ tại Việt Nam
Tổng số tiền đến hạn:

14.000.000 VND trong 1 năm

Đối tác Bạch kim

Đối tác cao cấp vàng

Đối tác vàng

Đối tác Bạc

Đối tác dịch vụ cao cấp